Projekt “Europejska praktyka zawodowa drogą do zwiększenia mobilności na rynku pracy”