Szkoła policealna kierunek technik ortopeda

Technik ortopeda

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskWarszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy prawne i planowanie pracy w zawodzie
 2. Język angielski zawodowy
 3. Zarys psychologii, socjologii z etyką
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 5. Biomechanika ortopedyczna
 6. Materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów
 7. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 8. Zarys kinezyterapii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Technika ortopedyczna
 2. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik ortopeda

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Szkolenie z zakresu podologii

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ortopeda MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji;
 • zakłady usprawniania leczniczego;
 • zakłady sprzętu ortopedycznego.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik ortopeda
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321403

  Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika.

  Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

  Szkoła policealna - technik ortopeda

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Warszawa