Technik elektroniki i informatyki medycznej w Gdańsku

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

Gdańsk

Program nauczania

Kształcenie ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 2. Zarys psychologii
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna
 5. Język obcy zawodowy
 6. Język migowy
 7. Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych
 8. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej
 9. Informatyka i techniki komputerowe w medycynie

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 2. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznej

Tytuł zawodowy:

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Technik elektroniki i informatyki medycznej ze szkoleniem dodatkowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej MED.07. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik elektroniki i informatyki medycznej
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 311411

  Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii znajdując dla nich zastosowanie w medycynie. Technik elektroniki i informatyki medycznej obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. 

  Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).