Szkoła policealna kierunek technik dentystyczny

Technik dentystyczny

Czas trwania nauki: 2,5 roku

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna*

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinŁódźOlsztyn – Warszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc
 2. Materiały i technologie w technice dentystycznej
 3. Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 4. Technika dentystyczna
 5. Ortodoncja
 6. Język angielski zawodowy
 7. Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Wykonawstwo prac protetycznych
 2. Wykonawstwo prac ortodontycznych
 3. Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Technik dentystyczny

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Elementy implantologii oraz technologii CAD /CAM

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej ortodoncji oraz epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownie protetyczne i ortodontyczne;
 • własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej;

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Technik dentystyczny
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321402

  Technik dentystyczny wykonuje protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie z przekazanym projektem na podstawie dostarczonych wycisków. Naprawia protezy zębowe, szyny dentystyczne i aparaty ortodontyczne. Obsługuje nowoczesne urządzenia i aparaturę w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

  Zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowo -ortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu. Zawód ten wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji. Dynamiczny rozwój nowych technologii protetycznych, obliguje technika dentystycznego do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.
  Absolwent szkoły – technik dentystyczny, może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz może prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej.

  Szkoła policealna - technik dentystyczny

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Koszalin
  • Łódź
  • Olsztyn
  • Warszawa

  * nie dotyczy Olsztyna