Protetyk słuchu

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

Gdańsk – Olsztyn – Warszawa

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii
 2. Metody badania słuchu
 3. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 4. Metody doboru aparatów słuchowych
 5. Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 6. Otoplastyka
 7. Podstawy prawa i marketingu
 8. Zdrowie publiczne z promocją zdrowia
 9. Język angielski w protetyce słuchu
 10. Język migowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Badania słuchu – pracownia
 2. Dopasowanie aparatów słuchowych
 3. Opieka audio protetyczna
 4. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Protetyk słuchu

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Budowanie strategii marketingowej i wprowadzenie produktu z sukcesem na rynek

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie protetyk słuchu MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • prywatne gabinety zajmujące się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • podmioty lecznicze (przychodnie, szpitale itp.);
 • własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu protetyki słuchu.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Protetyk słuchu
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321401

  Praca protetyka słuchu polega na przeprowadzaniu audiometrycznych badań słuchu pozwalających na zdiagnozowanie jego ubytku, wykonywaniu podstawowych napraw elementów aparatów słuchowych oraz wyborze i dopasowaniu konkretnego aparatu. W razie zaistnienia potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrz usznego. 

  Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

  Protetycy dopasowują również osobom, u których stwierdzono ubytek słuchu, wkładki uszne różnego typu: zauszne, wewnętrzne, wewnątrzkanałowe oraz sprawują opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

  Protetycy słuchu mogą poszukiwać zatrudnienia w dużych firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej oraz wielu innych branżach. Mogą być również zatrudnieni w specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu, poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych, czy też serwisach napraw aparatów słuchowych.

  Szkoła policealna - protetyk słuchu

  Prowadzimy naukę w miastach
  • Gdańsk
  • Olsztyn
  • Warszawa