Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 1 rok

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinKościerzynaLęborkOlsztynWałcz

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 2. Elementy anatomii i patologii człowieka
 3. Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 4. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 5. Język obcy w pomocy społecznej
 6. Opieka i pielęgnacja człowieka

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Terapia zajęciowa i aktywizacja
 2. Umiejętności opiekuńcze
 3. Praktyka zawodowa

Tytuł zawodowy:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
Perspektywy zatrudnienia:
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • oddziały PCK
 • środowiskowe domy samopomocy
 • świetlice terapeutyczne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Asystent osoby niepełnosprawnej
  W klasyfikacji zawodów wpisana pod numerem 341201

  Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność. W realizacji zadań pomocne są: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.</p>